Стандарти

ДСТУ 4161-2003. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.

У виробництві харчових продуктів першочергове значення мають заходи, що гарантують їх безпечність для життя та здоров’я людини. В останні роки зростає кількість країн, законодавство яких вимагає впровадження в організаціях-виробниках систем управління безпечністю харчових продуктів, що базуються на

IFS – International Food Standard

IFS — новый единый международный стандарт производства пищевых продуктов, призванный помочь предприятиям пищевой отрасли в обеспечении высокого качества производимой продукции. IFS возник на основе принципов Надлежащей производственной практики (Good manufacturing practice — GMP), ХАССП и стандартов ИСО и

Про безпечність та якість харчових продуктів від 23.12.1997 № 771/97-ВР

Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, експортуються.

HACCP в Украине

Украина занимает одно из первых мест в Европе по количеству пищевых отравлений, поэтому вопросы внедрения системы НАССР являются крайне актуальными. Согласно закона Украины 771/97-ВР от 23.12.1997  «О безопасности и качестве пищевых продуктов» (с изменениями) от организаций при

Економічні аспекти зростання експорту продукції АПК України у контексті запровадження стандартів із вуглецевої сертифікації

Метою статі є соціо-еколого-економічний аналіз та обґрунтування ефективності процедур екологічних стандартизації і сертифікації щодо вирощування та експорту зернових культур. Запропоновано визначати економічну ефективність використання стандартів із екологічної сертифікації у сфері аграрного природокористування якісними і кількісними методами. Якісне