Аналітичні огляди

Досвід США щодо регулювання та створення умов для розвитку малих та середніх підприємств, зокрема у АПК.

10 березня 2014 року Міністерство сільського господарства США оголосило програму підтримки малих та середніх фермерів та володільців ранчо, яка допоможе побудувати сильні підприємства, розширити ринки та отримати доступ до нових ринків, а також наростити їх діяльність. За

Досвід ЄС щодо регулювання та створення умов для розвитку малих та середніх підприємств, зокрема у АПК.

Визначення МСП містяться в Рекомендаціях Комісії, прийнятих 6.03.2003 р. Попередні визначення в Рекомендаціях 1996 р. містили простіші формулювання, яке не визначало «мікро» підприємств, а також також не містили умов щодо допомоги інвестиціями Венчурних Фондів, дослідницьких центрів і

Аналіз підходів до визначення та форм підтримки МСП (за досвідом РФ, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія та Молдови)

Російська Федерація Федеральний закон від 24 липня 2007 року № 209-ФЗ «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації» встановив нові критерії для сектора малих і середніх підприємств, визначив нові принципи державної політики сприяння розвитку підприємництва,

Динаміка виробництва продукції птахівництва в Україні з 1990 року і прогнози розвитку галузі до 2020 року

Одним із факторів, що впливає на економічний стан країни є покращення якості життя громадян, в тому числі й за рахунок вирішення питань забезпечення продовольством. М’ясо сільськогосподарської птиці і харчові яйця є необхідними продуктами у харчуванні людей. Тому

Тенденції ринку продукції птахівництва

Ринок продукції птахівництва характеризується зростаючою пропозицією і попитом на м’ясо птиці та яйця. Ця продукція є доступною та корисною для споживачів, має сформований сегмент ринку. Відтак, бізнес у птахівництві зберігатиме й надалі свою привабливість для інвесторів, а