Аналітичні огляди

Інформаційний бюлетень моніторигу законодавства №12 (період 15.05.2015 – 22.05.2015)

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА (період 15.05.2015 – 22.05.2015)

Державна підтримка птахівництва: порівняльно-правовий аспект

Курман Т.В., к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сімсон О.Е., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Стаття присвячена вивченню стану й державної підтримки

Організаційно-правові питання розвитку малого та середнього підприємництва у птахівництві

Курман Т.В., к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сімсон О.Е., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Одним із головних факторів гарантування стабільності економіки

Информационно-аналитический обзор “О состоянии малого и среднего предпринимательства в государствах – участниках СНГ”

Курс на поддержку малого и среднего предпринимательства был взят правительствами государств – участников СНГ еще 20 лет назад. За эти годы в государствах удалось сделать немало. Вклад малых предприятий в экономику, пополнение доходных статей бюджетов разных уровней,

Аналіз статусу та значення асоціацій в галузі птахівництва в ЄС

A.V.E.C. – асоціація птахівників та продавців птиці в ЄС М’ясо птиці є другим найбільш важливим видом м’яса в ЄС сьогодні. Европейський річний об’єм виробництва складає близько 11 млн тонн, а середні витрати – близько 23 кг на