ДСТУ 4161-2003. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.

У виробництві харчових продуктів першочергове значення мають заходи, що гарантують їх
безпечність для життя та здоров’я людини. В останні роки зростає кількість країн, законодавство яких
вимагає впровадження в організаціях-виробниках систем управління безпечністю харчових продуктів,
що базуються на концепції “Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю” (англійською
мовою “Hazard Analysis and Critical Control Points – НАССР).