Організаційно-правові питання розвитку малого та середнього підприємництва у птахівництві

Курман Т.В., к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Сімсон О.Е., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Одним із головних факторів гарантування стабільності економіки є розвиток малого і середнього підприємництва. Особливо це стосується такої галузі економіки, як сільське господарство, єдиної з усіх галузей економіки, яка забезпечує населення продуктами харчування, а отже сприяє гарантуванню продовольчої безпеки держави.

Підготовлено в межах проекту RFA AGRO-GA14-1b-18/2 ГС «МСПКУ»