Досвід ЄС щодо регулювання та створення умов для розвитку малих та середніх підприємств, зокрема у АПК.

Визначення МСП містяться в Рекомендаціях Комісії, прийнятих 6.03.2003 р. Попередні визначення в Рекомендаціях 1996 р. містили простіші формулювання, яке не визначало «мікро» підприємств, а також також не містили умов щодо допомоги інвестиціями Венчурних Фондів, дослідницьких центрів і т.п. Хоча є серії інших поглядів, які взяті до уваги, центральні елементи визначення торкаються: середнього число працівників впродовж звітного року, оборот (виручка від реалізації за попередній рік) та/або балансова вартість активів.

В межах цих критеріїв визначаються:

Категорія підприємств Кількість працюючих Фінансові показники
Оборот Балансова вартість
Середні < 250 ≤ 50 мільйонів ≤ 43 мільйони
Малі < 50 ≤ 10 мільйонів ≤ 10 мільйонів
Мікро < 10 ≤ 2 мільйони ≤ 2 мільйони

 

У сфері державної підтримки здійснюються заходи з підтримки новостворених малих підприємств. Крім того такі підприємства можуть отримати конкретну підтримку у формі ризикового капіталу. Максимальна гранична підтримка середніх підприємств на 10 % вище аніж для великих підприємств і для малих і мікро-підприємств на 20%. У 2007 році об’єм державної підтримки склав 4,7 млрд. євро. Між 2007 і 2013 роками були запроваджені політики підтримки МСП у сфері наукових досліджень, інновацій, передачі технологій, ІКТ та в галузі чистого виробництва.€ 27 млрд виділялося виключно для підтримки малого і середнього бізнесу. Особливо слід звернути увагу на програми JEREMIE («Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises initiative») and JASMINE («Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe»). Крім того МСП є основними бенефіціаріями за Рамковою програмою «Competitiveness and Innovation Framework Programme» (CIP). Крім того МСП можуть скористатися вигодами 7 Рамкової програми. За останніми даними більше 6000 МСП отримали фінансування.

Історії успіху МСП в рамках реалізації 7РП в галузі сільського господарства, риболовства та біотехнологій опубліковані за посиланням.

Зокрема в межах 7 РП був створений консорціум, який уявляє собою більшу частину європейського виробництва м’яса птиці в ЄС за даними АВЕК –
34,9% бройлерного виробництва з різних регіонів (Південь, Центр, Північ та Схід), для реалізації Проекту «Контроль Campylobacter інфекції у бройлерних стадах через дві стадії стратегії: харчування і вакцинація (CAMPYBRO)». CAMPYBRO консорціум дозволяє перевірити ефективність продуктів в різних умовах оточуючого середовища в різних державах-членах. Проект включає в себе велику кількість МСП виробників м’яса птиці, де проводяться харчові випробування та випробування з вакцинації. Частина Європейського сектору не організована як МСП, так як вона є вертикально інтегрованою, але великі підприємства залучають на основі субпідряду сотні окремих фермерів. Таким чином, реальні кількісні показники участі МСП у Проекті значні.

Сімсон О.Е. на замовлення ГС МСПКУ