Державна підтримка птахівництва: порівняльно-правовий аспект

Курман Т.В., к.ю.н., доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Сімсон О.Е., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена вивченню стану й державної підтримки птахівничої галузі України порівняно з країнами близького зарубіжжя, які мали подібні стартові можливості для розвитку цієї галузі, а також наданню рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства та доцільності впровадження державних галузевих програм розвитку у сфері птахівництва.

Підготовлено в межах проекту RFA AGRO-GA14-1b-18/2 ГС «МСПКУ»